<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
MÁY CẮT LỚN KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 35-40CM)

MÁY CẮT LỚN KHÔNG MOTEUR PHÍP ( 35-40CM)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trọng lượng: 51kg

Đá cắt: 350 – 400mm

Cắt được các loại sắt lớn tối đa 125 – 150mm