<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
ĐỘNG CƠ MÀI TIẾN ĐẠT 1/2HP

ĐỘNG CƠ MÀI TIẾN ĐẠT 1/2HP

Vỏ được đúc bằng gang xám nên độ bền cơ học rất cao .
Đảm bảo đủ công suất.
Dùng Fe Silic MỸ
Dây quấn bằng ĐỒNG ngoại nhập mới 100%.
Bạc đạn ngoại nhập mới 100%.
Có quạt giải nhiệt.