<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Động cơ đơn máy hàn Mig 4G

Động cơ đơn máy hàn Mig 4G

Động cơ đơn máy hàn Mig

Loại 2 bánh tỳ

Dùng cho máy hàn đầu cấp liền máy, đầu cấp dây rời