Động cơ đơn máy hàn Mig 4G

Động cơ đơn máy hàn Mig 4G

Động cơ đơn máy hàn Mig

Loại 24 bánh tỳ

Dùng cho máy hàn đầu cấp liền máy, đầu cấp dây rời