<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Động cơ đĩa máy hàn Mig

Động cơ đĩa máy hàn Mig

Động cơ đĩa máy hàn Mig

Loại 2 bánh tỳ

Dùng cho máy đầu cấp dây rời, lắp ghép rùa hàn thuốc tự động