Động cơ đĩa máy hàn Mig

Động cơ đĩa máy hàn Mig

Động cơ đĩa máy hàn Mig

Loại 2 bánh tỳ

Dùng cho máy đầu cấp dây rời, lắp ghép rùa hàn thuốc tự động