Dây ruột gà tay EU 3m, 5m

Dây ruột gà tay EU 3m, 5m