Bộ mỏ hàn cắt hơi  WGF Hàn Quốc

Bộ mỏ hàn cắt hơi  WGF Hàn Quốc

Bộ mỏ hàn cắt hơi  WGF
Khả năng hàn đến 6mm và cắt đến 30mm
Thiết bị tiêu chuẩn:
Mỏ cắt: 01
Bép cắt: 03
Mỏ hàn: 01
Bép hàn: 05
Đồng hồ Oxy: 01
Đồng hồ LPG: 01
Dây hơi đôi 5M: 01
Van chống cháy ngược: 02
Kính hàn: 01
Thông tắc bép: 01
Đánh lửa: 01
Hộp nhựa: 01
Thiết bị tự chọn:
Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và LPG 12kg
Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và C2H2 40L