Bộ mỏ hàn cắt hơi GCE - RHOENA

Bộ mỏ hàn cắt hơi GCE – RHOENA

Bộ mỏ hàn cắt hơi / Oxy – gas welding cutting 
Nhà sản xuất: RHOENA (Đức)
Mã số: 14 078 202
Gồm có:
– Thân mỏ chính: 01
– Đầu cắt: 01
– Đầu hàn (Có bép hàn kèm theo): 05
– Bép cắt: 04 lõi trong + 01 vỏ ngoài
– Bánh dẫn hướng cắt thẳng: 01
– Hộp sắt: 01

– Chứng chỉ kèm theo: C/O, C/Q

Tham khảo: